31. 10. 2020  6:35 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Název tématu anglicky:
The use of mass spectrometry for detection of toxic compounds in environmental samples
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Ústav analytickej chémie (FCHPT)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti stanovenie toxických organických látok v environmentálnych vzorkách. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri detekcii a stanovení xenobiotík v podzemných vodách, pôdach, sedimentoch a iných geologických matriciach. Experimentálna práca bude zameraná na použitie pokročilého vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa čiastočne realizovať v Spišskej Novej Vsi.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.