Oct 25, 2020   3:47 a.m. Aurel
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Title of topic in English:
The use of mass spectrometry for detection of toxic compounds in environmental samples
State of topic:
approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department:
Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students:--
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti stanovenie toxických organických látok v environmentálnych vzorkách. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri detekcii a stanovení xenobiotík v podzemných vodách, pôdach, sedimentoch a iných geologických matriciach. Experimentálna práca bude zameraná na použitie pokročilého vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa čiastočne realizovať v Spišskej Novej Vsi.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.