14. 12. 2019  10:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Názov témy anglicky: The use of mass spectrometry for detection of toxic compounds in environmental samples
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Abstrakt: Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti stanovenie toxických organických látok v environmentálnych vzorkách. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri detekcii a stanovení xenobiotík v podzemných vodách, pôdach, sedimentoch a iných geologických matriciach. Experimentálna práca bude zameraná na použitie pokročilého vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa čiastočne realizovať v Spišskej Novej Vsi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.