23. 10. 2020  23:59 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Využitie hmotnostnej spektrometrie pri detekcii toxických látok v environmentálnych vzorkách
Názov témy anglicky:
The use of mass spectrometry for detection of toxic compounds in environmental samples
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
Ústav analytickej chémie - FCHPT
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Hmotnostná spektrometria a jej tandem sú kľúčovou technológiou v oblasti stanovenie toxických organických látok v environmentálnych vzorkách. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach použitých pri detekcii a stanovení xenobiotík v podzemných vodách, pôdach, sedimentoch a iných geologických matriciach. Experimentálna práca bude zameraná na použitie pokročilého vybavenia tandemu hmotnostnej spektrometrie a bude sa čiastočne realizovať v Spišskej Novej Vsi.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.