Nov 19, 2019   2:04 p.m. Alžbeta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Stanovenie vybraných rezíduí pesticídov v banánoch
Title of topic in English: Determination of selected pesticide residues in bananas
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Pesticídy sa vyskytujú v komplexných vzorkách na nízkych koncentračných hladinách a je potrebné efektívne a zároveň ekologicky odstrániť zložky, ktoré budú interferovať so stanovením pesticídov. Cieľom experimentálneho projektu bude detailný literárny prehľad a experimentálne štúdium rôznych parametrov na extrakciu pesticídov zo vzoriek banánov, vyhodnotenie a spracovanie nameraných údajov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.