Nov 21, 2019   10:33 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Extrakcia nitroaromatických látok mikroextrakciou sorbentom naplneným v ihle striekačky
Title of topic in English: Extraction of nitroaromatic compounds by microextraction by sorbent packed in syringe needle
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Analytical Chemistry - FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Svetlana Hrouzková, PhD.
Summary: Nitroaromatické látky sú energetické materiály, ktoré sa v malých množstvách nachádzajú na miestach po výbuchu. Na extrakciu týchto látok z oplachu sa používajú rôzne extrakčné techniky. Cieľom bakalárskeho projektu je vypracovanie prehľadu a triedenie publikovaných informácií o analytických metódach na stanovenie nitroaromatických látok. Experimentálna práca bude venovaná vývoju analytickej metódy vrátane aplikácie mikroextrakcie sorbentom naplneným v ihle mikrostriekačky.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.