19. 1. 2020  6:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv hustoty vnútornej štruktúry v procese metódy FDM na rozmerovú presnosť vybranej súčiastky
Názov témy anglicky: Influence of the density of the internal structure of the FDM process on the dimensional accuracy of the selected component
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Ján Milde, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ján Milde, PhD.
Abstrakt: Práca sa zameriava na výskum hustoty vnútornej štruktúry v procese technológie FDM a jej vplyv na rozmerovú presnosť súčiastok. Skúmaným objektom je v tomto prípade ortodontický model zubov, ktorý sa používa pri výrobe "Clear aligners" teda neviditeľných zubných strojčekov. Na výrobu ortodontických modelov bude použitý termoplast ABS a dve rôzne 3D tlačiarne pracujúce s technológiou FDM. Výsledkom práce bude zhodnotenie jednotlivých hustôt vnútorných štruktúr v podobe grafov. 1 Štúdium literatúry z danej oblasti 2 Výroba modelov pri zmene hustoty vnútornej výplne 3 Digitalizácia a inšpekcia vytlačených modelov 4 Vyhodnotenie dosiahnutých výsledkovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-PPN počítačová podpora návrhu a výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.