Mar 28, 2020   4:39 p.m. Soňa
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Chemical and Environmental Engineering (FCFT)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Title of topic in English: Alternative production of esters using subsequent reaction in reactive distillation column
State of topic: approved (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical and Biochemical Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Summary: Práca bude zameraná na alternatívne spôsoby výroby esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne. Pomocou matematického modelovania v Aspene sa porovná efektívnosť výroby esterov viacerými spôsobmi. Súčasťou práce bude sledovanie nielen materiálových a energetických nárokov jednotlivých spôsobov výroby, ale aj posúdenie ich bezpečnosti a enviromentálneho dopadu. Diplomová práca je súčasťou základného výskumu grantu APVV-18-0134.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-CHEI Chemical Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.