29. 9. 2020  18:36 Michal, Michaela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Název tématu anglicky:
Alternative production of esters using subsequent reaction in reactive distillation column
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na alternatívne spôsoby výroby esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne. Pomocou matematického modelovania v Aspene sa porovná efektívnosť výroby esterov viacerými spôsobmi. Súčasťou práce bude sledovanie nielen materiálových a energetických nárokov jednotlivých spôsobov výroby, ale aj posúdenie ich bezpečnosti a enviromentálneho dopadu. Diplomová práca je súčasťou základného výskumu grantu APVV-18-0134.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.