14. 12. 2019  5:26 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Alternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne
Název tématu anglicky: Alternative production of esters using subsequent reaction in reactive distillation column
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Milan Polakovič, CSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Zuzana Labovská, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na alternatívne spôsoby výroby esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóne. Pomocou matematického modelovania v Aspene sa porovná efektívnosť výroby esterov viacerými spôsobmi. Súčasťou práce bude sledovanie nielen materiálových a energetických nárokov jednotlivých spôsobov výroby, ale aj posúdenie ich bezpečnosti a enviromentálneho dopadu. Diplomová práca je súčasťou základného výskumu grantu APVV-18-0134.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHEI chemické inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.