11. 12. 2019  14:44 Hilda
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Název tématu anglicky: Ecotoxicological Impact of Arsenic on Selected Species of Organisms
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Ronald Zakhar
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ronald Zakhar
Abstrakt: Bakalárska práca nadväzuje na predchádzajúci výskum, ktorý bol zameraný na posúdenie vplyvu arzénu na aktivitu aeróbnej biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Cieľom práce bude posúdenie ekotoxikologického účinku arzénu na vybrané druhy organizmov (anaeróbny kal, ryby, perloočky, žiabronôžku soľnú, cibuľu kuchynskú a semená horčice bielej) pomocou BMP testov a testov toxicity. Pomocou týchto testov sa stanoví, ktoré koncentrácie arzénu sú dostatočne vysoké na to, aby spôsobili smrteľné, subletálne (t.j. zníženie rastu, zhoršenú reprodukciu, zmeny správania, zníženie veľkosti organizmov a pod.) alebo všeobecne nepriaznivé účinky v sledovaných organizmoch. Zároveň ekotoxikologické biotesty určia hraničnú koncentráciu arzénu, pri ktorej je ešte možný život testovaných organizmov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BIOT biotechnológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.