Dec 16, 2019   2:01 p.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Ekotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmov
Title of topic in English: Ecotoxicological Impact of Arsenic on Selected Species of Organisms
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Ronald Zakhar
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Environmental Engineering - ICEE FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ronald Zakhar
Summary: Bakalárska práca nadväzuje na predchádzajúci výskum, ktorý bol zameraný na posúdenie vplyvu arzénu na aktivitu aeróbnej biomasy a jeho zachytávanie v procese aktivácie. Cieľom práce bude posúdenie ekotoxikologického účinku arzénu na vybrané druhy organizmov (anaeróbny kal, ryby, perloočky, žiabronôžku soľnú, cibuľu kuchynskú a semená horčice bielej) pomocou BMP testov a testov toxicity. Pomocou týchto testov sa stanoví, ktoré koncentrácie arzénu sú dostatočne vysoké na to, aby spôsobili smrteľné, subletálne (t.j. zníženie rastu, zhoršenú reprodukciu, zmeny správania, zníženie veľkosti organizmov a pod.) alebo všeobecne nepriaznivé účinky v sledovaných organizmoch. Zároveň ekotoxikologické biotesty určia hraničnú koncentráciu arzénu, pri ktorej je ešte možný život testovaných organizmov.
Cancelled: yesLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BIOPOT Biotechnology and Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.