21. 11. 2019  22:39 Elvíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Názov témy anglicky: Synthesis of berkeleylactone A analogs
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie organickej chémie - ÚOCHKP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Oľga Caletková, PhD.
Abstrakt: Príprava analógov berkeleylaktónu A pre biologické testovanie. Charakterizácia pripravených produktov a intermediátov štandardnými fyzikálno-chemickými metódami.



Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.