15. 12. 2019  0:37 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pravdepodobnostné SRDB
Název tématu anglicky: Probabilistic Database Management System
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Údaje používané v mnohých oblastiach obsahujú rôzne neurčitosti. V ostatnom čase vznikli niektoré implementácie pravdepodobnostných SRDB, ktoré umožňujú s takýmito dátami efektívne pracovať. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku pravdepodobnostných SRDB. 2. Oboznámte s vybranou konkrétnou implementáciou pravdepodobnostného SRDB. 3. Na vybranom príklade demonštrujte vhodnosť použitia pravdepodobnostného SRDB. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.