Oct 24, 2020   11:29 p.m. Kvetoslava
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Pravdepodobnostné SRDB
Title of topic in English:
Probabilistic Database Management System
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technology
Supervising department:
Institute of Computer Science and Mathematics - FEEIT
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Summary:
Údaje používané v mnohých oblastiach obsahujú rôzne neurčitosti. V ostatnom čase vznikli niektoré implementácie pravdepodobnostných SRDB, ktoré umožňujú s takýmito dátami efektívne pracovať. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku pravdepodobnostných SRDB. 2. Oboznámte s vybranou konkrétnou implementáciou pravdepodobnostného SRDB. 3. Na vybranom príklade demonštrujte vhodnosť použitia pravdepodobnostného SRDB. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-API Applied Informatics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.