21. 10. 2019  7:44 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pravdepodobnostné SRDB
Názov témy anglicky: Probabilistic Database Management System
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Údaje používané v mnohých oblastiach obsahujú rôzne neurčitosti. V ostatnom čase vznikli niektoré implementácie pravdepodobnostných SRDB, ktoré umožňujú s takýmito dátami efektívne pracovať. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku pravdepodobnostných SRDB. 2. Oboznámte s vybranou konkrétnou implementáciou pravdepodobnostného SRDB. 3. Na vybranom príklade demonštrujte vhodnosť použitia pravdepodobnostného SRDB. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.