12. 8. 2020  6:24 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pravdepodobnostné SRDB
Názov témy anglicky:
Probabilistic Database Management System
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko:
Ústav informatiky a matematiky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt:
Údaje používané v mnohých oblastiach obsahujú rôzne neurčitosti. V ostatnom čase vznikli niektoré implementácie pravdepodobnostných SRDB, ktoré umožňujú s takýmito dátami efektívne pracovať. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku pravdepodobnostných SRDB. 2. Oboznámte s vybranou konkrétnou implementáciou pravdepodobnostného SRDB. 3. Na vybranom príklade demonštrujte vhodnosť použitia pravdepodobnostného SRDB. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-API aplikovaná informatika

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.