6. 12. 2019  13:34 Mikuláš
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Pravdepodobnostné dátové štruktúry
Název tématu anglicky: Probabilistic data structures
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Miloš Oravec - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Milan Vojvoda, PhD.
Abstrakt: Veľkou výzvou v dnešnej dobe je efektívna práca s obrovským množstvom dát. V súvislosti s tým sa objavujú rôzne nové dátové štruktúry. Úlohy: 1. Naštudujte problematiku pravdepodobnostných dátových štruktúr. 2. Implementujte vybrané pravdepodobnostné dátové štruktúry a algoritmy pracujúce s nimi. 3. Na vybranom príklade demonštrujte vhodnosť použitia pravdepodobnostných dátových štruktúr. 4. Vyhodnoťte realizované riešenie.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-API aplikovaná informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.