27. 1. 2020  16:44 Bohuš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Štúdium metylbenzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu.
Názov témy anglicky: Study of methylbenzoatocopper(II) complexes with benzimidazole derivatives.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie anorganickej chémie - ÚACHTM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslava Puchoňová, PhD.
Abstrakt: Skúmanie vplyvu reakčných podmienok pri syntéze benzoátomeďnatých komplexov s derivátmi benzimidazolu spojené so štúdiom spektrálnych a štruktúrnych vlastností vznikajúcich zlúčenín s predpokladanou biologickou aktivitou.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-TCHEM technická chémiaI-TCHEM-ANOCH anorganická chémia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.