17. 2. 2020  6:59 Miloslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Názov témy anglicky: Design of low temperature heating and high temperature cooling of administrative building
Stav témy: schválené (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra technických zariadení budov - SvF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Abstrakt: Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy Design of low temperature heating and high temperature cooling of administrative building 1. Textová časť 1. Vetracie zariadenia, rozdelenie 2. Vlastnosti vnútorného prostredia budov 3. Určenie potreby tepla a chladu priestoru budov 4. Určenie potrebného výkonu vykurovania a chladenia 5. Zdroje nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budov 6. Zdroje tepla a chladu pre vetracie zariadenia 7. Návrh zdrojov nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budov 8. Technická správa 9. Literatúra na rešerš na danú tému II. Výkresová časť 1. Dispozičné riešenie objektu 2. Návrh sústavy vetrania a chladenia budovy 3. Návrh odovzdávanie chladiaceho výkonu v budove 4. Návrh zdroja chladu 7. Technická správa 8. Literatúra III. Forma odovzdania diplomovej práce: Výpočtová a textová časť: 1 x originál v pevnej väzbe A4 Výkresová dokumentácia: na nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou Špeciálny seminár: originál v pevnej väzbe,formát A4Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.