25. 10. 2020  16:14 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Název tématu anglicky: HVAC od kitchen and restaurant
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Belo Füri, PhD.
Fakulta:
Stavebná fakulta
Garantující pracoviště:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Seminárna práca bude obsahovať hlavné kapitoly: 1. Klimatické podmienky a vnútorné prostredie budovy 2. Vzduchotechnické zariadenia a systémy 3. Návrh a dimenzovanie VZT zariadení 4. Systémy vetrania a klimatizácie 5. Distribučné prvky upraveného vzduchu 6. Zdroje tepla a chladu pre VZT systémy 7. Regulácia pre VZT 8. Odborná literatúra a právne prepisy v oblasti vetrania a klimatizácie 9. Literárna rešerš na danú tému 10. Firemné podkladyOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TZB technické zariadenia budov

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.