19. 1. 2020  3:51 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Syntéza geopolymérnych spojív
Název tématu anglicky: Synthesis of geopolymer binders
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou
Abstrakt: Geopolyméry (GP) predstavujú skupinu nových anorganických polymérov vznikajúcich aktiváciou hlinitokremičitých materiálov alkalickým roztokom za normálnej teploty za tvorby „hlinitokremičitej štruktúry“.Označujú sa tiež ako alkalicky-aktivované materiály, alkalicky-viazaná keramika, hydrokeramika, geocementy a zeokeramika. Tieto kompozity vykazujú excelentné mechanické vlastnosti, odolnosť proti vysokej teplote a kyselinám. Ich výroba nevyžaduje vysokú teplotu ani neprodukuje emisie CO2. Tieto materiály sú progresívne a majú špeciálne aplikácie. Štúdium štruktúry a mikroštruktúry budú predmetom diplomovej práce. Mechanické vlastnosti a trvanlivosti týchto materiálov budú vyšetrené.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-CHTI chemické technológie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.