11. 7. 2020  7:25 Milota
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Název tématu anglicky:
Aplication of controlling in small company
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií (ÚM OUP REK)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zmenu procesov v podniku vzhľadom na zavedenie kontrolingu. V teoretickej časti práce pôjde o skúmanie súvislostí medzi nákladmi podniku a samotnými procesmi v rámci výrobného procesu. V praktickej časti navrhne študent konkrétny návrh na riadenie výrobného procesu z hľadiska zavedenie kontrolingu v konkrétnom malom podniku. Výstup bude ihneď aplikovateľný v skúmanom podniku, ktorý sa pokúša o zavedenie zmien vzhľadom na riadenie nákladov.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.