Aug 3, 2020   11:22 a.m. Jerguš
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Management of the STU (OUP REK)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Title of topic in English:
Aplication of controlling in small company
State of topic:
approved (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Management of Chemical and Food Technologies - IM OUP REK
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zmenu procesov v podniku vzhľadom na zavedenie kontrolingu. V teoretickej časti práce pôjde o skúmanie súvislostí medzi nákladmi podniku a samotnými procesmi v rámci výrobného procesu. V praktickej časti navrhne študent konkrétny návrh na riadenie výrobného procesu z hľadiska zavedenie kontrolingu v konkrétnom malom podniku. Výstup bude ihneď aplikovateľný v skúmanom podniku, ktorý sa pokúša o zavedenie zmien vzhľadom na riadenie nákladov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RTP Control of Technological Processes in Chemical and Food Industries

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.