3. 8. 2020  11:09 Jerguš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav manažmentu STU (OUP REK)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Aplikácia kontrolingu v malom podniku
Názov témy anglicky: Aplication of controlling in small company
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Híveš, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko:
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií - ÚM OUP REK
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť zmenu procesov v podniku vzhľadom na zavedenie kontrolingu. V teoretickej časti práce pôjde o skúmanie súvislostí medzi nákladmi podniku a samotnými procesmi v rámci výrobného procesu. V praktickej časti navrhne študent konkrétny návrh na riadenie výrobného procesu z hľadiska zavedenie kontrolingu v konkrétnom malom podniku. Výstup bude ihneď aplikovateľný v skúmanom podniku, ktorý sa pokúša o zavedenie zmien vzhľadom na riadenie nákladov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RTP riadenie technologických procesov v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.