Nov 12, 2019   10:10 a.m. Svätopluk
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Title of topic in English: Bridge near Prešov built by incremental launching technology - alternative solution of the design and construction
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Concrete Structures and Bridges - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Summary: Cieľom práce je koncepčný návrh a statický výpočet hornej stavby mosta budovaného technológiou vysúvania pri Prešove s pracovným označením SO-206. Práca pozostáva z vypracovania variantných riešení a konečnom návrhu mosta ponad zadaný terén, zohľadňujúc terénne prekážky a technológiu výstavby. V prvej fáze sa navrhne rozmiestnenie pilierov a opôr zohľadňujúc terén a prekážky pod mostom, niveletu mosta a spôsob výstavby. V ďalšej fáze sa vypracuje podrobný statický výpočet hornej stavby pozostávajúci z výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na most počas výstavby a počas jeho užívania, návrhu centrického predpätia a návrhu dodatočne predpätých, polygonálne vedených predpínacích káblov. V rámci práce sa ďalej vypracuje: prehľadný výkres mosta, výkres tvaru hornej stavby, výkres predpínacích lán, schéma opory mosta a rozmiestnenia technologických častí vysúvania, výkres fáz výstavby. Všetky výpočty a posúdenia budú realizované podľa platných európskych noriem.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-NKS Structures of Buildings

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.