25. 1. 2020  8:29 Gejza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Názov témy anglicky: Bridge near Prešov built by incremental launching technology - alternative solution of the design and construction
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov - SvF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Paulík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je koncepčný návrh a statický výpočet hornej stavby mosta budovaného technológiou vysúvania pri Prešove s pracovným označením SO-206. Práca pozostáva z vypracovania variantných riešení a konečnom návrhu mosta ponad zadaný terén, zohľadňujúc terénne prekážky a technológiu výstavby. V prvej fáze sa navrhne rozmiestnenie pilierov a opôr zohľadňujúc terén a prekážky pod mostom, niveletu mosta a spôsob výstavby. V ďalšej fáze sa vypracuje podrobný statický výpočet hornej stavby pozostávajúci z výpočtu zaťaženia pôsobiaceho na most počas výstavby a počas jeho užívania, návrhu centrického predpätia a návrhu dodatočne predpätých, polygonálne vedených predpínacích káblov. V rámci práce sa ďalej vypracuje: prehľadný výkres mosta, výkres tvaru hornej stavby, výkres predpínacích lán, schéma opory mosta a rozmiestnenia technologických častí vysúvania, výkres fáz výstavby. Všetky výpočty a posúdenia budú realizované podľa platných európskych noriem.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-NKS nosné konštrukcie stavieb

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.