Dec 12, 2019   12:37 p.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Priprava a charakterizácia leukemických buniek L1210 adaptovaných na látky vyvolavajúce stres endoplazmatického retikula.
Title of topic in English: Establishment and characterization of leukemia cells L1210 adapted on substances inducing endoplasmic reticulum stress.
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
Summary: Leukemické bunky sa dokážu adaptovať na látky, ktoré v sa rámci terapeutického postupu použili na liečbu. Pri cytotoxickom efekte rôznych látok zohráva významnú úlohu aj špecifický bunkový mechanizmus označovaný ako stres endoplazmatického retikula. Ten možno v bunkách vyvolať niektorými látkami obmedzujúcimi funkciu Endoplazmatického retikula. Adaptáciu leukemických buniek na takéto látky mienime preskúmať.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.