Nov 20, 2019   11:54 p.m. Félix
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv nádorových mutácií zostrihových faktorov PUF60 a U2AF65 na selekciu 3` zostrihových miest
Title of topic in English: Mutations in RNA recognition motifs of PUF60 and U2AF65 occurring in cancer and their impact on 3`splice site selection
State of topic: approved (prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Mgr. Jana Královičová, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Institute of Biochemistry and Microbiology - FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Mgr. Jana Královičová, PhD.
Summary: Metóda sekvenovania novej generácie (NGS) umožnila identifikáciu celého radu mutácii asociovaných s nádormi, ktoré zahŕňajú mutácie aj niektorých RNA zostrihových faktorov (ZF). V prípade PUF60 a U2AF65, ktoré sú nevyhnutné pre selekciu 3` zostrihových miest je väčšina kodón meniacich mutácií lokalizovaná v ich RNA viažucich doménach (RRM). Funkčná frakcia týchto mutácií, ako aj ich exaktná úloha v iniciácii a progresii nádorových ochorení, však nie je doposiaľ známa. Cieľom práce je, použitím mutagenézy minigénových konštruktov a biochemických metód, identifikovať dopad selektovaných RRM mutácií PUF60 a U2AF65 ZF na ich expresiu a zároveň selekciu nimi regulovaných 3` zostrihových miest.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-BBT Biochemistry and Biomedical Technologies

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.