Dec 16, 2019   4:17 a.m. Albína
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Experimentálna prevádzka membránového procesu
Title of topic in English: Experimental Operation of a Membrane Process
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Summary: Membránová separácia je jedným z najmodernejších a najrentabilnejších separačných procesov v chemickom a biochemickom priemysle. Cieľom tohto projektu je experimentálna prevádzka laboratórneho zariadenia na membránovú separáciu. Medzi čiastkové ciele patrí návrh regulátorov pre riadenie cezmembránového tlaku a teploty separovaného roztoku. Takisto bude študovaná možnosť časovo-optimálnej prevádzky vsádzkového procesu diafiltrácie.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.