24. 1. 2020  9:40 Timotej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Experimentálna prevádzka membránového procesu
Názov témy anglicky: Experimental Operation of a Membrane Process
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Membránová separácia je jedným z najmodernejších a najrentabilnejších separačných procesov v chemickom a biochemickom priemysle. Cieľom tohto projektu je experimentálna prevádzka laboratórneho zariadenia na membránovú separáciu. Medzi čiastkové ciele patrí návrh regulátorov pre riadenie cezmembránového tlaku a teploty separovaného roztoku. Takisto bude študovaná možnosť časovo-optimálnej prevádzky vsádzkového procesu diafiltrácie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.