10. 4. 2020  9:10 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Název tématu anglicky: Efficient methods for guaranteed estimation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Garantovaný odhad parametrov je široko uplatniteľná metóda pre určenie spoľahlivých odhadov parametrov modelov systémov. Na rozdiel od štatistických metód nepotrebuje pri odhade pravdepodobnostné rozdelenie chyby merania dát, no na druhej strane je výpočtovo náročnejší. Cieľom tejto práce je skúmať výpočtovo nenáročné, približné metódy pre garantovaný odhad. Ciele práce: 1. Osvojenie si problematiky garantovaného odhadu 2. Návrh nenáročných metód pre garantovaný odhad 3. Riešenie príkladov pre garantovaný odhad 4. Porovnanie výpočtovej náročnosti rôznych prístupovOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.