Feb 27, 2020   5:07 a.m. Alexander
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Title of topic in English: Efficient methods for guaranteed estimation
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Summary: Garantovaný odhad parametrov je široko uplatniteľná metóda pre určenie spoľahlivých odhadov parametrov modelov systémov. Na rozdiel od štatistických metód nepotrebuje pri odhade pravdepodobnostné rozdelenie chyby merania dát, no na druhej strane je výpočtovo náročnejší. Cieľom tejto práce je skúmať výpočtovo nenáročné, približné metódy pre garantovaný odhad. Ciele práce: 1. Osvojenie si problematiky garantovaného odhadu 2. Návrh nenáročných metód pre garantovaný odhad 3. Riešenie príkladov pre garantovaný odhad 4. Porovnanie výpočtovej náročnosti rôznych prístupovLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.