25. 2. 2020  8:09 Frederik
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Názov témy anglicky: Efficient methods for guaranteed estimation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Garantovaný odhad parametrov je široko uplatniteľná metóda pre určenie spoľahlivých odhadov parametrov modelov systémov. Na rozdiel od štatistických metód nepotrebuje pri odhade pravdepodobnostné rozdelenie chyby merania dát, no na druhej strane je výpočtovo náročnejší. Cieľom tejto práce je skúmať výpočtovo nenáročné, približné metódy pre garantovaný odhad. Ciele práce: 1. Osvojenie si problematiky garantovaného odhadu 2. Návrh nenáročných metód pre garantovaný odhad 3. Riešenie príkladov pre garantovaný odhad 4. Porovnanie výpočtovej náročnosti rôznych prístupovObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.