9. 12. 2019  19:12 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Názov témy anglicky: Modelling of a laboratory distillation column
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov - ÚIAM FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Destilácia je jedným z najpoužívanejších separačných procesov v chemickom priemysle. Pre trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu musia byť nasadené pokročilé riadiace metódy založené na matematickom modeli. Cieľom tohto projektu je vytvorenie matematického modelu laboratórnej destilačnej kolóny, odhad parametrov modelu z nameraných dát a overenie správnosti navrhnutého modelu na reálnom zariadení. Úlohy: - Navrhnutie štruktúry matematického modelu - Zostrojenie modelu a jeho simulácia - Odhad parametrov modelu - Experimentálne porovnanie reálneho procesu a modeluObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-AIMCHP automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.