10. 4. 2020  9:12 Igor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Název tématu anglicky: Modelling of a laboratory distillation column
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Abstrakt: Destilácia je jedným z najpoužívanejších separačných procesov v chemickom priemysle. Pre trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu musia byť nasadené pokročilé riadiace metódy založené na matematickom modeli. Cieľom tohto projektu je vytvorenie matematického modelu laboratórnej destilačnej kolóny, odhad parametrov modelu z nameraných dát a overenie správnosti navrhnutého modelu na reálnom zariadení. Úlohy: - Navrhnutie štruktúry matematického modelu - Zostrojenie modelu a jeho simulácia - Odhad parametrov modelu - Experimentálne porovnanie reálneho procesu a modeluOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.