Feb 18, 2020   7:03 a.m. Jaromír
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Information Engineering, Automation and Mathematics (FCFT)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Title of topic in English: Modelling of a laboratory distillation column
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Information Engineering and Process Control - IIEAM FCFT
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Summary: Destilácia je jedným z najpoužívanejších separačných procesov v chemickom priemysle. Pre trvalo udržateľný rozvoj chemického priemyslu musia byť nasadené pokročilé riadiace metódy založené na matematickom modeli. Cieľom tohto projektu je vytvorenie matematického modelu laboratórnej destilačnej kolóny, odhad parametrov modelu z nameraných dát a overenie správnosti navrhnutého modelu na reálnom zariadení. Úlohy: - Navrhnutie štruktúry matematického modelu - Zostrojenie modelu a jeho simulácia - Odhad parametrov modelu - Experimentálne porovnanie reálneho procesu a modeluLimitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.