15. 12. 2019  22:12 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Teoretická spektroskopia modelových zlúčenín
Názov témy anglicky: Theoretical spectroscopy of model compounds
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie chemickej fyziky - ÚFCHCHF FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Abstrakt: Bakalársky projekt je zameraný na získanie prehľadu o praktických a teoretických základoch počítačovej chémie. Pre vybrané modelové zlúčeniny (organické molekuly, komplexy prechodných kovov, alebo biomolekuly) budú získané informácie o vibračných frekvenciách (IČ spektroskopia), optických prechodoch (UV-vis spektroskopia), NMR chemických posunoch alebo EPR parametroch.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.