13. 11. 2019  8:01 Stanislav
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vlastnosti štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Kam až siaha nebo a kde sa začína peklo?
Název tématu anglicky: Properties of square-planar complexes of 3d elements. How high is the sky and where does hell begin?
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie chemickej fyziky (ÚFCHCHF FCHPT)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na kvantovo-chemický popis elektrónovej štruktúry štvorcovo-planárnych komplexov 3d prvkov. Práca v sebe obnáša získať základný prehľad o metódach kvantovej mechaniky (QM), ako aj oboznámenie sa s používaním vybraných štandardných QM balíkov. Použitá metodika siaha od štandardných DFT metód až po vysoko náročné prístupy typu CASSCF, NEVPT2 a DMRG.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.