Dec 12, 2019   2:37 a.m. Otília
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Porovnanie experimentálnych a teoretických nábojových hustôt
Title of topic in English: Comparison of experimental and theoretical charge densities
State of topic: approved (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Summary: Práca je zameraná na kvantovo-mechanický (QM) popis elektrónovej hustoty. To v sebe obnáša získať základný prehľad o QM metódach, ako aj zvládnuť používanie štandardných QM balíkov. Zároveň práca dáva možnosť spolupráce na programovaní nových alebo alternatívnych QM prístupov. Prácu je možné rozšíriť aj do experimentálnej oblasti (kryštalografia) so zameraním sa napr. na pozorovateľnosť polarizácie nábojovej hustoty v tzv. ”core” oblasti atomóv ako aj študovať vplyv a rozsah sprievodných efektov rozptylového experimentu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-CHEMAT Chemistry, Medical Chemistry and Chemical Materials

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.