Nov 14, 2019   8:59 p.m. Irma
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Chemical and Food Technology


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Možnosti využitia prístupov umelej inteligencie (machine learning) v chemii
Title of topic in English: Potential of artificial intelligence (machine learning) approaches in chemistry
State of topic: approved (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Faculty: Faculty of Chemical and Food Technology
Supervising department: Department of Chemical Physics - IPC FCFT
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Lukáš Bučinský, PhD.
Summary: Práca je zameraná na získanie prehľadu o možnostiach využitia, aplikácie a adaptácie prístupov machine learningu v chemii. Želaným cieľom je predpoveď chemickej reaktivity komplexov, resp. hľadanie vhodných komplexov pre želanú afinitu katalyzátor – substrát v homogénnej katalýze malých molekúl (oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, vodík, kyslík, alebo napr. voda).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-AIMCHP Automation, Information Engineering and Management in Chemistry and Food Industry

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.