30. 10. 2020  8:52 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Název tématu anglicky:
Guaranteed identification and its use in hybrid modelling
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Radoslav Paulen, PhD.
Fakulta:
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště:
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
V procesnom priemysle často nastáva situácia, keď je časovo a finančne náročné vytvoriť (mechanický, fyzikálny) matematický model riadeného procesu. V týchto prípadoch sa ako veľmi účinná náhrada za takýto model uplatňujú približné vstupno-výstupné modely. Tieto majú často pre jednoduchosť lineárny tvar a musia byť identifikované z nameraných údajov. Cieľom tejto práce je skúmať identifikáciu vstupno-výstupných modelov pomocou metódy garantovaného odhadu a možnosti použitia tejto metódy pri hybridnom modelovaní, t.j. pri kombinácii vstupno-výstupných modelov s jednoduchými (nepresnými) mechanickými modelmi. Úlohy: - Osvojenie si problematiky garantovaného odhadu - Použitie metódy garantovaného odhadu pre identifikáciu vstupno-výstupných modelov - Použitie metódy garantovaného pre hybridné modelovanie - Porovnanie hybridného a vstupno-výstupného modelovania na zvolenom príkladeOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-AICHP automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.