28. 1. 2020  9:12 Alfonz
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou
Název tématu anglicky: Design and realization of simulation model of electric drive control system with flexible coupling
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Abstrakt: 1.Navrhnite blokovú schému systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou. 2.Navrhnite a vypracujte matematický popis objektu riadenia a systému riadenia. 3.Navrhnite simulačný model systému riadenia (použiť MATLAB ) podľa Vášho matematického modelu systému riadenia . 4.Navrhnite postupnosť testov modelu pre získanie dynamických charakteristík systému a regulátora. 5.Zhrniete výsledky testov a celej práce.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměření
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleB-AIA-PP prestupy

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.