15. 12. 2019  0:20 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Návrh a realizácia simulačného modelu systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou
Názov témy anglicky: Design and realization of simulation model of electric drive control system with flexible coupling
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavel Važan, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Abstrakt: 1.Navrhnite blokovú schému systému riadenia elektrického pohonu s pružnou spojkou. 2.Navrhnite a vypracujte matematický popis objektu riadenia a systému riadenia. 3.Navrhnite simulačný model systému riadenia (použiť MATLAB ) podľa Vášho matematického modelu systému riadenia . 4.Navrhnite postupnosť testov modelu pre získanie dynamických charakteristík systému a regulátora. 5.Zhrniete výsledky testov a celej práce.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
B-AIA aplikovaná informatika a automatizácia v priemysleB-AIA-PP prestupy

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.