Nov 21, 2019   11:26 p.m. Elvíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Civil Engineering


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Title of topic in English: Design of a road communication – Liptovský Mikuláš bypass
State of topic: approved (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Study programme supervisor)
Thesis supervisor: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Transport Construction and Traffic - FCE
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Summary: V zadanom mapovom podklade navrhnite trasu cestnej komunikácie. Trasu riešte alternatívne podľa terénnych, demografických a zadaných technických podmienok. Je potrebné dodržať požiadavky STN, STN EN z danej oblasti. Diplomová práca bude obsahovať dve časti: textovú a výkresovú. A. Textová časť bude charakterizovať danú lokalitu, popis návrhu alternatív a všetky výpočty a tabuľky. B. Výkresová časť bude obsahovať: situáciu, pozdĺžne profily, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy a potrebné výkresy objektov.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeTrack
I-NKS Structures of BuildingsI-NKS-DOS dopravné stavby

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.