21. 2. 2020  11:05 Eleonóra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Názov témy anglicky: Design of a road communication – Liptovský Mikuláš bypass
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Fakulta: Stavebná fakulta
Garantujúce pracovisko: Katedra dopravných stavieb - SvF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Gabriel Bálint, PhD.
Abstrakt: V zadanom mapovom podklade navrhnite trasu cestnej komunikácie. Trasu riešte alternatívne podľa terénnych, demografických a zadaných technických podmienok. Je potrebné dodržať požiadavky STN, STN EN z danej oblasti. Diplomová práca bude obsahovať dve časti: textovú a výkresovú. A. Textová časť bude charakterizovať danú lokalitu, popis návrhu alternatív a všetky výpočty a tabuľky. B. Výkresová časť bude obsahovať: situáciu, pozdĺžne profily, vzorové priečne rezy, charakteristické priečne rezy a potrebné výkresy objektov.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranie
I-NKS nosné konštrukcie staviebI-NKS-DOS dopravné stavby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.