14. 12. 2019  10:59 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Distribuovaný systém riadenia čerpacej stanice v prostredie PCS7
Názov témy anglicky: Distributed petrol station control system in PCS7 environment
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Abstrakt: 1.Analyzujte oblasť riešenia. 2.Špecifikujte požiadavky na systém riadenia. 3.Navrhnite blokovú schému systému riadenia. 4.Navrhnite a realizujte testovanie systému riadenia. 5.Zhodnoťte navrhnuté riešenie.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.