20. 1. 2020  6:34 Dalibor
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vývoj metódy stanovenia obsahu akrylamidu v potravinách metódou HPLC.
Název tématu anglicky: Development of new method for acrylamide content determination by HPLC.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantující pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Abstrakt: Práca bude zameraná na problematiku skúmania podmienok stanovenia obsahu akrylamidu v potravinách pomocou metódy HPLC. Skúmané budú jednotlivé potravinové matrice a charakterizované parametre metódy.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-POHYKO potraviny, hygiena, kozmetika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.