19. 11. 2019  10:44 Alžbeta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh a realizácia mobilného HMI pre vybranú časť linky MPS500
Názov témy anglicky: Design and realisation of the mobile HMI for chosen part of the MPS500 production line
Stav témy: schválené (prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Németh, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Németh, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť a vytvoriť mobilnú aplikáciu, slúžiacu ako HMI panel pre vybranú cast linky MPS500. Mobilné HMI by malo umožniť manuálne ovládať a monitorovať aktuálny stav vybranej časti linky. Tiež by malo používateľovi poskytnúť základný štatistický prehľad o chode pracoviska. Téma rezervovaná pre študenta: BC. Erik HanzelObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.