21. 10. 2019  8:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Monitorovanie RF pozadia
Názov témy anglicky: Monitoring of RF background radiation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Martin Rakús, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií - FEI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Martin Rakús, PhD.
Abstrakt: 1. Naštudujte problematiku RF bezpečnosti zo zdravotného hľadiska a metodiku merania úrovne RF pozadia, spolu s príslušnými normami. 2. Navrhnite meracie scenáre pre meranie úrovní RF pozadia. 3. Na základe navrhnutých meracích scenárov zrealizujte merania RF pozadia spolu so zberom dát. 4. Namerané dáta štatisticky vyhodnoťte a na základe výsledkov meraní navrhnite analytické modely pre modelovanie úrovne RF pozadia pre vybrané scenáre. 5. Namerané výsledky vyhodnoťte.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TLK telekomunikácie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.