21. 11. 2019  23:29 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Monitorovanie RF pozadia
Název tématu anglicky: Monitoring of RF background radiation
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD. - Garant studijního programu)
Vedoucí práce: Ing. Martin Rakús, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Martin Rakús, PhD.
Abstrakt: 1. Naštudujte problematiku RF bezpečnosti zo zdravotného hľadiska a metodiku merania úrovne RF pozadia, spolu s príslušnými normami. 2. Navrhnite meracie scenáre pre meranie úrovní RF pozadia. 3. Na základe navrhnutých meracích scenárov zrealizujte merania RF pozadia spolu so zberom dát. 4. Namerané dáta štatisticky vyhodnoťte a na základe výsledkov meraní navrhnite analytické modely pre modelovanie úrovne RF pozadia pre vybrané scenáre. 5. Namerané výsledky vyhodnoťte.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TLK telekomunikácie

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.