7. 12. 2019  2:06 Ambróz
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Aditívna výroba komponentov z Al zliatiny naváraním CMT
Názov témy anglicky: Additive manufacturing of aluminium alloy components by CMT
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Miroslav Sahul, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude riešiť aditívnu výrobu (tzv. Wire + Arc Additive Manufacturng) komponentov pomocu technológie CMT (Cold Metal Transfer). V rámci práce budú vyhotovené steny z Al zliatiny. V rámci bakalársekj práce budú pri rôznych parametroch navárania vyhotovené steny (tzv. build). V priebehu aditívnej výroby budú termočlánkami merané teplotné polia.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VTE výrobné technológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.