9. 12. 2019  18:53 Izabela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Štúdium degradácie včelieho vosku po aplikácii svetelného urýchleného starnutia
Názov témy anglicky: Study of beeswax degradation after application of accelerated light aging
Stav témy: schválené (prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc. - Garant študijného programu)
Vedúci práce: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Garantujúce pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera - ÚPSP FCHPT
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Katarína Čížová, PhD.
Abstrakt: Pre zabezpečenie účinnej ochrany historických predmetov potrebujú konzervátori a reštaurátori informácie o materiálovom zložení a stupni degradácie objektov, ktoré ošetrujú. Postup urýchleného starnutia včelieho vosku nie je daný normou. Na základe literárnej rešerše sa nastavia podmienky urýchleného starnutia, na ktoré sa použije osvitový fotochemický reaktor s LED diódami. Cieľom bakalárskej práce je zistiť nové skutočnosti ohľadom svetelnej stability urýchlene zostarnutých modelových vzoriek včelieho vosku pomocou GC/MS a FTIR analýzy.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-CHEMAT chémia, medicínska chémia a chemické materiály

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.